Tracébesluit

Op dit moment is Rijkswaterstaat bezig met het afronden van het Tracébesluit van het project knooppunt Hoevelaken. De formeel ingediende opmerkingen (zienswijzen) op het Ontwerp Tracé Besluit zijn bekeken en worden nu verwerkt en waar mogelijk meegenomen in het Tracébesluit. We hebben hierover continue overleg met de verschillende gemeenten, provincies en het Waterschap.

Zodra het Tracébesluit ter inzage ligt, volgen informatieavonden waar iedereen vragen kan komen stellen. Het Tracébesluit ligt dan 6 weken ter inzage. In deze periode kunnen beroepen worden ingediend door diegenen die eerder een zienswijze indienden. Dit is allemaal  onder voorbehoud van de stikstofproblematiek. De discussie hierover is nog in volle gang.

Zodra het Tracébesluit is ondertekend door de minister, publiceren we alle informatie inclusief de reactie op de zienswijzen. Tot dan geldt het Ontwerp Tracé Besluit.

Cookie-instellingen