Geluid

Alle informatie over belangrijke thema's als geluid, luchtkwaliteit en natuur hebben we op deze pagina gebundeld in themadossiers. Mist u informatie of heeft u een suggestie voor een nieuw dossier? Laat het ons dan weten.

De aanpak van het project knooppunt Hoevelaken heeft een dubbel doel: zorgen voor een veilige doorstroming én de kwaliteit van de leefomgeving waar mogelijk verbeteren. Wat doen we op het gebied van geluid?

Om te beginnen gaat het bij geluid om maatregelen zodat voldaan wordt aan wet- en regelgeving op het gebied van geluidhinder. Het leefbaarheidsdoel heeft daarnaast in dit project op een speciale manier nog extra handen en voeten gekregen: door de zogenoemde regiowensen die de betrokken gemeenten en provincies hebben ingebracht. Deze regiowensen zijn opgenomen in de bestuursovereenkomst die de gemeenten Amersfoort en Nijker en de provincies Utrecht en Gelderland in 2013 hebben gesloten met de toenmalige minister van Infrastructuur en Milieu. Het gaat vooral om extra maatregelen die geluidhinder verder beperken dan wettelijk noodzakelijk en aanvullende maatregelen die de barrièrewerking van de weg verminderen, zoals de aanleg van nieuwe onderdoorgangen voor wandelaars en fietsers. De regiowensen zijn openomgen in het plan zoals dit nu in het ontwerptracébesluit is neergelegd.

Bekijk het zelf!

Woont u in de omgeving van de A28/A1 knooppunt Hoevelaken? In het ontwerptracébesluit, zie link hieronder, leest u onder 'effecten van het project', 'effecten op hoofdlijnen', 'geluid' welke effecten de maatregelen voor u hebben.

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen