Luchtkwaliteit

Alle informatie over belangrijke thema's als geluid, luchtkwaliteit en natuur hebben we op deze pagina gebundeld in themadossiers. Mist u informatie of heeft u een suggestie voor een nieuw dossier? Laat het ons dan weten.

Voor het project knooppunt Hoevelaken houden we de luchtkwaliteit scherp in de gaten.

De effecten van het project op de luchtkwaliteit zijn minimaal. Enerzijds neemt de uitstoot van vervuilende stoffen lichtelijk toe. De komende jaren zal het immers drukker worden. Maar door het verbreden van de weg neemt ook de doorstroming toe. En dát heeft weer een positief effect op de luchtkwaliteit. Auto's die doorrijden stoten namelijk minder vervuilende stoffen uit dan auto's die filerijden.

Niettemin zorgt het project ervoor dat het verkeer jaarlijks zo’n 5% meer aan stikstofdioxide en fijnstof uitstoot dan in de referentiesituatie het geval zou zijn. Doordat de uitstoot met zo’n 5% toeneemt, heeft realisatie van het project ook een klein effect op de concentraties van stikstofdioxiden en fijnstof in de omgeving van het knooppunt en de A1 en A28. Die concentraties blijven echter ruim onder de wettelijke grenswaarden.

In het ontwerptracébesluit, zie link hieronder, leest u onder 'effecten van het project', 'effecten op hoofdlijnen', 'luchtkwaliteit' de effecten die in kaart zijn gebracht.

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen