Project knooppunt Hoevelaken krijgt prioriteit

28-06-2022
6036 keer bekeken

Project knooppunt Hoevelaken is een van de projecten die als eerste worden voorbereid voor uitvoering.

Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) schreef op 23 juni 2022 in een brief aan de Tweede Kamer over 11 projecten waarvoor als eerste de stikstofberekeningen worden gemaakt. Project knooppunt Hoevelaken is een van de projecten die als eerste worden voorbereid voor uitvoering.

Het kabinet heeft ambitieuze doelen gesteld om stikstofuitstoot terug te dringen zodat Nederlandse natuurgebieden kunnen herstellen. Het behalen van deze doelen moeten we samen doen, in een klein land waar natuur en woongebieden dicht bij elkaar liggen.

Zo’n 30 grote projecten voor het aanleggen van wegen, vaarwegen en waterwerken in het hele land moeten worden voorbereid voor uitvoering. Deze projecten zijn in samenwerking tussen Rijk en regio tot stand gekomen binnen het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Daarvan hebben er nu 11 prioriteit gekregen.

Tekort aan stikstofdeskundigen

Onderdeel van deze voorbereiding is het opstellen van stikstofberekeningen en het beoordelen van mogelijke effecten hiervan op de natuur. Ook moet worden aangegeven welke maatregelen moeten worden genomen om negatieve effecten op de natuur te voorkomen.

Het aantal deskundigen dat deze berekeningen en beoordelingen kan maken is beperkt en daarom moeten er keuzes worden gemaakt in welke volgorde we deze projecten kunnen voorbereiden. Om te bepalen welke projecten voorrang kregen, is gekeken naar de volgende punten:

  • Verbeteren van de verkeersveiligheid
  • Bijdragen aan grote fileknelpunten
  • Ver zijn in voorbereiding en daarom sneller kunnen worden uitgevoerd dan andere projecten
  • Samenhangen met andere grote projecten voor bijvoorbeeld het onderhoud of renovatie van bestaande wegen, spoorwegen, vaarwegen en waterwerken
  • Gelijkmatig verdeeld over ons land
  • Gezamenlijk zijn voor te bereiden dat tot minder werk leidt
  • Niet kampen met een financieel tekort dat nog gedekt moet worden

Deze keuzes hebben geleid tot een lijst van 11 projecten die de komende jaren als eerste worden voorbereid:

Bron: Kamerbrief MIRT voorjaar 2022
NR. Project Regio
1. A28/A1 Knooppunt Hoevelaken Noord-West
2 A1/A30 Barneveld Oost
3 Sluis II Wilhelminakanaal Zuid
4 A4 Haaglanden - N14 Zuid-West
5 N35 Nijverdal - Wierden Oost
6 Rotondes Zeeland Zuid-West
7 Brug Itteren Zuid
8 N50 Kampen - Kampen Zuid Oost
9 A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Knooppunt Gouwe Zuid-West
10 A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken Zuid
11 Overnachtingshaven Giesbeek Oost

 

Indicatieve planning

De komende periode maakt het project knooppunt Hoevelaken van Rijkswaterstaat samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een planning.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen