Vraag en antwoord

We ontvangen regelmatig vragen over project knooppunt Hoevelaken. Hieronder staan een aantal vragen die vaak worden gesteld. Heeft u zelf een vraag, of wilt u iets aanvullen? Laat het ons weten.

Bekijk dit nieuwsbericht onder Nieuws voor meer info over de invloed van de stikstofproblematiek op project Knooppunt Hoevelaken. 

Als gevolg van de werkzaamheden om de doorstroming rondom het knooppunt en delen van de A1 en de A28 te verbeteren, zal ongeveer 35 hectare natuur verdwijnen. Rijkswaterstaat compenseert dit verlies door circa 50 hectare natuur terug te brengen. De locaties voor natuurcompensatie worden besproken in de werkgroep Natuur. In deze werkgroep (onder leiding van de provincie Utrecht) zijn alle betrokken bestuurlijke partijen vertegenwoordigd (naast provincie Utrecht ook provincie Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe en de gemeenten Amersfoort, Nijkerk en Leusden).

Vooruitlopend op de werkzaamheden zijn in 2020 al enkele hectares natuur toegevoegd in de omgeving van het Hoevelakense bos. Daarnaast wordt gewerkt aan een overeenkomst voor een volgende compensatie ten westen van Amersfoort nabij de grens met Soest. In dit artikel kunt u daar meer over lezen.

Geluidwerende maatregelen maken onderdeel uit van het project. Dit betekent dat wij op een aantal plaatsen bestaande geluidsschermen gaan aanpassen en dat er nieuwe geluidschermen worden geplaatst. Behalve geluidschermen brengen wij ook ‘stiller asfalt’ aan wat een effectieve maatregel is om het verkeersgeluid te verminderen.

Het is een begrijpelijk verzoek om vooruitlopend op het grote project, de realisatie van het Tracébesluit A28/A1 knooppunt Hoevelaken, alvast aanpassingen aan de weg te doen. Echter, project Hoevelaken is een integraal project waarbij alle onderdelen met elkaar samenhangen.

Het is niet mogelijk om daar stukjes uit te halen en vooruitlopend op het grote project alvast uit te voeren. Omdat alles integraal bekeken wordt, is pas aan het einde van alle effectonderzoeken duidelijk wat er precies moet gebeuren. Aanpassingen aan de rijksweg en omgeving vragen altijd om een ruimtelijk besluit. Alle aanpassingen worden integraal opgenomen in het tracébesluit. Dat moet nog worden vastgesteld door de minister.

Als het Tracébesluit definitief is, wordt het uitvoeren van het project op de markt gezet en kunnen aannemers zich inschrijven.

De ingediende zienswijzen op het ontwerptracébesluit A28/A1 knooppunt Hoevelaken zijn bekeken en worden verwerkt en waar mogelijk meegenomen in het definitieve, vast te stellen Tracébesluit. We hebben hierover overleg met de verschillende gemeenten, provincies en het Waterschap. U krijgt een antwoord op uw zienswijze bij publicatie van het vastgestelde Tracébesluit, in de Nota van Antwoord. Als gevolg van de stikstokproblematiek kan op dit moment helaas nog geen planning worden afgegeven wanneer dit zal plaatsvinden.

De uitspraak van de Raad van State bij de beoordeling van het Tracébesluit (TB) van de ViA15 in januari 2021, heeft gevolgen voor alle soortgelijke projecten. De rechter heeft de minister de mogelijkheid gegeven om de manier waarop de stikstofdeposities worden berekend beter te onderbouwen. Bij de voorbereiding van nieuwe tracébesluiten moet met het ondertekenen en publiceren gewacht worden op deze nadere onderbouwing. Hierdoor lopen verschillende projecten vertraging op, waaronder ook Knooppunt Hoevelaken (en daarnaast de projecten: A4 Haaglanden, Ring Utrecht, A73 Zaarderheiken, N50 Kampen en N35 Nijverdal-Wierden). Daarom kunnen we op dit moment geen definitieve planning geven.

Het is altijd mogelijk om contact met ons op te nemen met specifieke vragen over het project.

Er zijn voorbereidende werkzaamheden gestart, we onderzoeken bijvoorbeeld de bodemopbouw, natuur of archeologie en verleggen alvast kabels en leidingen. Wanneer we officieel met de werkzaamheden starten kunnen we nog niet zeggen.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.