Vraag en antwoord

We ontvangen regelmatig vragen over project knooppunt Hoevelaken. Hieronder staan een aantal vragen die vaak worden gesteld. Heeft u zelf een vraag, of wilt u iets aanvullen? Laat het ons weten.

Als het Tracébesluit definitief is, wordt het uitvoeren van het project op de markt gezet en kunnen aannemers zich inschrijven.

Op dit moment is Rijkswaterstaat bezig met het afronden van het Tracébesluit van het project knooppunt Hoevelaken. De formeel ingediende opmerkingen (zienswijzen) op het Ontwerp Tracé Besluit zijn bekeken en worden nu verwerkt en waar mogelijk meegenomen in het Tracébesluit. We hebben hierover continue overleg met de verschillende gemeenten, provincies en het Waterschap. Zodra dit klaar is volgt een interne Rijkswaterstaat kwaliteitstoets. Deze toets start eind dit jaar en loopt tot begin 2020. Daarna is het besluit gereed voor ondertekening door de minister. Rijkswaterstaat verwacht in het voorjaar van 2020 de stukken van het Tracébesluit ter inzage te leggen. Dan volgen informatieavonden waar iedereen vragen kan komen stellen. Het Tracébesluit ligt dan 6 weken ter inzage. In deze periode kunnen beroepen worden ingediend door diegenen die eerder een zienswijze indienden. Dit is allemaal  onder voorbehoud van de stikstofproblematiek. De discussie hierover is nog in volle gang.

Zoals u in de media heeft kunnen lezen komt het kabinet met een pakket maatregelen om de stikstofproblematiek aan te pakken. Dit pakket is een eerste stap in een breder pakket aan maatregelen waaraan het kabinet werkt. Welke maatregelen nu worden genomen is continue in ontwikkeling. Kamerbrieven hierover zijn te vinden op: www.rijksoverheid.nl/documenten. Hier kunt u zoeken op kamerstukken en jaartal.

Ook binnen het project knooppunt Hoevelaken wordt rekening gehouden met stikstofuitstoot. Wat de nieuwe ontwikkelingen precies betekenen voor het project wordt op dit moment bekeken.

Het project knooppunt Hoevelaken heeft een digitale nieuwsbrief die regelmatig verschijnt. U kunt zich hier op abonneren, dan ontvangt u de nieuwsbrief per mail. Daarnaast is het natuurlijk ook altijd mogelijk om contact met ons op te nemen met specifieke vragen over het project.

De werkzaamheden aan het project knooppunt Hoevelaken starten officieel in 2023 en duren tot en met 2025. Toch kunt u ons ook voor die tijd al aan het werk zien.

We onderzoeken bijvoorbeeld de bodemopbouw, natuur of archeologie en verleggen alvast kabels en leidingen. Dit zijn allemaal voorbereidende werkzaamheden.

Cookie-instellingen