Over het project

 

Waarom

Bij knooppunt Hoevelaken komt veel regionaal en doorgaand verkeer samen. Daarom staan er veel files. Vanaf 2025 is dit verleden tijd, dan maakt het klaverblad met krappe bochten plaats voor een nieuw knooppunt in de vorm van een kom met ruime verbindingswegen.

Wat

Rijkswaterstaat pakt het knooppunt Hoevelaken aan en verbreedt de aansluitende delen van de A28 en A1. Zo verbeteren we de doorstroming en de verkeersveiligheid. Daarmee vergroten we de leefbaarheid voor de omgeving en de bereikbaarheid van het midden van Nederland.

 

 

Wanneer

Planning per jaar *

Wanneer? Mijlpaal
2015 Uitwerking aanbiedingsontwerp
2016 Uitwerking voorkeursalternatief
2017 Start milieueffectonderzoeken
4 oktober – 14 november 2018 Inspraakprocedure ontwerptracébesluit (OTB) en ontwerpsaneringsbesluit (OSB)
n.t.b. Openstelling

 

Documenten

MIRT Overzicht 2021 Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

Cookie-instellingen